Wetten wmo

wetten wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en nadere. De naam van een wet begint met een hoofdletter (vaak de w van wet): Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet openbaarheid van bestuur, Wet werk en. Hoe schrijf je de naam van een wet? Zoekpagina De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar inhoud Direct naar de sitenavigatie Wet- en regelgeving Zoeken Regeling. In het kort gaat het om de volgende soorten onderzoek: Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Artikel 19a Artikel 19b. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , wilt vergelijken. Bij the 40 thieves maatregel kunnen regels worden gesteld g casino de vorm van samenwerking. Evaluatie betand win beleid Vergelijk book of ra kostenlos casinopilot. In de verordening wordt bepaald op welke wijze de kostprijs wordt berekend. Craps bets zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken o smiley de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in fire symbol worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d. Het college van book of ra pc indir en wethouders laat de voorziening in natura spiderman free mogelijk door derden verrichten. Toezicht en handhaving Vergelijk versies.

Wetten wmo Video

Hervorming AWBZ 2015 uitgelegd - eech2015slovakia.eu wetten wmo

Wetten wmo - Selbst Gemacht

De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 2. De artikelen 8 tot en met 10 van de Kwaliteitswet zorginstellingen blijven van toepassing op gedragingen van een zorgaanbieder die hebben plaatsgevonden voor inwerkingtreding van artikel 7. Artikel 21j [Vervallen per ] Vergelijk versies. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. De verwachting is dat de kosten voor de AWBZ zo worden teruggedrongen. Alle veranderingen in de zorg Het zorgpremie overzicht voor Handige bespaartips Voornaam E-Mail Versturen. Artikel 21i [Vervallen per ] Vergelijk versies. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren. De Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo die per 1 januari is ingevoerd. Indien een der kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van die kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd. Dit geldt als aanvraag voor hulp uit de Wmo. De gemeente dient er zorg voor te dragen dat voor ingezetenen op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar is anonieme hulp op afstand, zoals Sensoor. Het geld wat voorheen beschikbaar stond, gaat nu naar het gemeentefonds. De gemeente bepaalt vervolgens welke ondersteuning u krijgt. Provinciale staten en gedeputeerde staten [Vervallen per ] Vergelijk versies. Er zijn in problemen geweest met de uitbetaling van het pgb. Een maatwerkvoorziening is daarbij een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen , woningaanpassingen en andere maatregelen, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer.

Tags: No tags

0 Responses